INFORMACE PRO FYZICKÉ OSOBY

Podmínky a kritéria pro přijetí inertního odpadu: 

 1. odpady jsou uvedeny v provozním řádu skládky,
 2. dodávky odpadu jsou z jedné konkrétní stavby,
 3. odpady nejsou znečištěny odpady, které je zakázáno ukládat na skládky,
 4. při přejímce odpadu je předáno čestné prohlášení fyzické osoby, že odpad není znečištěn žádnými látkami způsobujícími jejich nebezpečnost a neobsahuje kovy, plasty, azbest a chemikálie
   
  Čestné prohlášení ke stažení zde. 
  (Zákazník předem povinně vyplní informace, které jsou mu známy a předloží obsluze na skládce)

   

  Ceník v PDF ZDE

 

Kód odpaduNázev Popis odpadu Odpad nesmí obsahovat
17Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst)
17 01 01BetonKusy betonu a železobetonu z demolic a rekonstrukcí staveb, který může obsahovat drobné částice kovů (např. šrouby) a dřevo (např. zbytky ztraceného bednění) v množství menším než významném Nátěry a povlaky (např. izolační, dekorační, penetrační), znečištění ropnými uhlovodíky
17 01 02CihlyCihly, kusy cihel, cihlové bloky (cihly spojené maltou) z demolic a rekonstrukcí stavebNátěry a povlaky (např. izolační, dekorační, penetrační) znečištění ropnými uhlovodíky
17 01 03Tašky a keramické výrobky Střešní krytina z pálené hlíny, obkládací a podlahové keramické dlaždice z demolic a rekonstrukcí staveb Betonovou střešní krytinu a střešní krytinu s obsahem azbestu
17 01 07Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06Odpady stavebních výrobků na bázi přírodních materiálůOdpady s obsahem azbestu a ochranné povlaky s obsahem organických látek a ropné látky
17 02 02SkloSklo z výplní otvorů staveb Znečištěné
17 05 04Zeminy a kameny neuvedené pod číslem 17 05 03Zemina a kamení z výkopových prací Příměsi (např. škváru, živičné povrchy, asfaltové směsi, dřevo)